ONI

Představení osmi performerů, dvou hudebníků a železné válcové konstrukce. ONI táhnou naším současným světem, snad za Něčím, tak umanutě, vedeni nutností jiného řádu, jak tažní ptáci. Performeři valí městem pět metrů vysokou špulku vážící celou třetinu tuny. JEJICH světaběh JE nutí oddaně sloužit společné Věci, ale současně JE tu a tam vynáší vzhůru a skýtá JIM dohlédnout snad až k nespatřitelným dálavám. Konstrukce je využívána pro akrobatické prvky.